O nás

Výuku YAMAHA hudebních programů ovlivňují následující principy:

Inspirace rozvojem řeči

rozhodujícím způsobem určuje koncepci výuky YAMAHA hudebních programů. Dítě se učí mateřskou řeč přirozenou nápodobou. Ve vývoji dětského sluchu dochází mezi čtvrtým a šestým rokem k obrovskému kvalitativnímu posunu, který je důležitý jak pro rozvoj řečových předpokladů, tak i pro hudební rozvoj. Proto klademe velký důraz na hudební vývoj dětí předškolního věku. Význam této životní fáze pro další rozvoj hudebních a intelektuálních schopností můžeme jen stěží docenit.

Otevřená skupinová výuka

tvoří důležitý podíl naší vyučovací koncepce. Žáci se na hodině v přehledných skupinách učí společně a současně jeden od druhého. Společné provozování hudby je důležitou součástí výuky, komunikativní vyučovací atmosféra a prostředí snižují nátlak na výkon a stres. Výraznější schopnosti talentovaných žáků obohacují tvůrčím způsobem učební proces.

Podpora kreativity

má pro pedagogiku YAMAHA hudebních programů mimořádný význam. Zkušení učitelé dávají žákům dostatečný prostor pro jejich přání a podněty a nabízí dostatek prostoru pro individuální tvůrčí svobodu. Obsah vyučování doplňují improvizace, aranžování a další kreativní techniky. To vše probíhá za předpokladu respektování specifik různých hudebních stylů a žánrů. Samozřejmostí je využívání moderního učebního software, který napomáhá žákům zvládnout nácvik nových dovedností hravou formou.