Programy pro mládež a dospělé

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů..

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoje hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

Nabídka programů pro mládež a dospělé